Personel Takip

Personel Takip Sistemleri | Personel Takibi, Mesai, Giriş Çıkış Takip

Personel Takip Sistemi

Personel takip sistemi, bir şirket veya kuruluş içinde çalışan personelin saatleri, devam-geçmişi, performansı ve diğer ilgili bilgilerin izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Personel yönetimi ve takip süreçlerinizi otomatikleştirir ve kolaylaştırır.

Meyer personel takip yazılımı personele ait özlük bilgilerini, personellerinizin izin, yıllık izin, fazla mesai, işe geç kalma süreleri gibi bilgileri kaydederek firma yöneticilerine istedikleri raporlamayı sunar.

meyer personel takip sistemi - mesai takip, personel takip, giriş çıkış kontrolü çözümleri

Personel Takip Sistemleri Nelerdir ?

  • Parmak İzi Tanımaya Dayalı Personel Takip Sistemleri
  • Yüz Tanımalı Personel Takip Sistemi
  • Göz İrisi Tanımaya Dayalı Personel Takip Sistemi
  • Parmak İzi + Yüz Tanıma + QR Kodu + Mobil Girişe Dayalı Sistemler
  • Kartlı Personel Geçiş ve Kontrol Sistemleri

Biyometrik Personel Takip Cihazları

Meyer Group, Erişim kontrolü ve biyometri alanında dünya lideri olan Suprema cihazlar kullanmaktadır. Suprema teknolojilerini kullanan kişi sayısı milyar'ı aşmıştır. Meyer Pdks yazılımı ile ve diğer yazılımlarla entegre olabilen yüz tanımalı personel takip cihazları, parmak izi tanıma cihazları ve Kartlı geçiş okuyucu cihazlarımız ile personel takibini ve kontrolünü kolaylaştırın.


Personel Takip Programı

Meyer® Personel takip programı, Personel işe giriş veya çıkışlarında, personel kartlarını, Yüzlerini veya parmak izlerini PDKS cihazlarına okutarak, tarih ve saat bilgilerinin cihazlar tarafından kaydedilmesini sağlar. Bu okuma zamanı, personelin Sicil ID'si ile birlikte PDKS programına aktarılır. PDKS programı, bu zaman damgalarını kullanarak personelin geç geliş, fazla mesai, vardiya değişiklikleri, izin zamanları, puantaj, devamsızlık gibi verileri işleyerek aylık maaş hesaplamasını veya personelin performansını raporlamasını sağlar. Modüler yapısı sayesinde esnek yapıdadır. Meyer PDKS, Türkiye'de PDKS sektörünün ilk ve Lider yazılımıdır.


Meyer Takip Yazılımlarını İnceleyin;
Personel Takip Sistemlerinin Temel Özellikleri:

Genel olarak Takip sistemlerinin belli başlı bilinen özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Zaman ve Devam Takibi: Personel takip sistemi, personelin çalışma saatlerini kaydetmek ve devam-geçmişini takip etmek için kullanılır. Çalışanlar, sisteme giriş ve çıkış zamanlarını kaydederek devamlılıklarını sağlarlar. Böylece şirket, personelin çalışma süresini doğru bir şekilde hesaplayabilir.
  • İzin ve Tatil Yönetimi: İzin ve tatil yönetimini kolaylaştırır. Çalışanlar, izin taleplerini sisteme girebilir ve yöneticiler, bu talepleri onaylayabilir veya reddedebilir. Bu şekilde izin süreleri takip edilir ve çalışanların izinlerinin düzenlenmesi sağlanır.
  • Performans Değerlendirme: Performans değerlendirmelerini destekleyebilir. Performans hedefleri ve değerlendirme kriterleri sisteme tanımlanır ve yöneticiler, çalışanların performansını sisteme girerler. Bu şekilde çalışanların performansı takip edilir ve değerlendirmeler yapılır.
  • Maaş ve Ücret Hesaplama: Personellerin maaş ve ücretlerinin hesaplanmasına yardımcı olur. Sistem, çalışanların çalışma saatlerini, izinlerini, fazla mesai saatlerini ve diğer faktörleri kullanarak maaş hesaplamaları için zaman doneleri üretir. Kullanmış olduğunuz ERP programına aktararak kolay maaş hesaplaması yapılabilir.
  • Raporlama ve Analiz: Çalışan verilerini raporlamak ve analiz etmek için kullanılır. İşletme yöneticileri, sistemin sunduğu raporlar sayesinde personel verimliliğini, devamsızlıkları, izinleri ve diğer verileri analiz edebilirler. Bu şekilde işletme kararları daha iyi bilgiye dayanarak alınabilir.

Personel Takip Cihazları

Personel takip cihazları ile parmak izi, yüz tanıma, veya kartlı personel takip gibi farklı teknolojiler kullanarak çalışanların kimliklerini tanımlama yapılabilir.

Kartlı Personel Takip Sistemi

Kartlı personel takip sistemi, çalışanların giriş ve çıkış saatlerini, çalışma sürelerini ve devamsızlık bilgilerini takip etmek için kart tabanlı bir kimlik doğrulama sistemi kullanarak çalışanların kartlarını veya kimliklerini kullanmalarını gerektiren kartlı geçiş sistemidir. Kart okuyucuları veya NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini kullanarak çalışanların kimlik kartlarını veya akıllı telefonlarını bir okuyucuya dokundurarak veya yaklaştırarak tanımlamalarını sağlar. Turnike ve kapı gibi alanlara entegre olarak geçiş izni sağlar.

Parmak İzli Personel Takip Sistemleri

Parmak izli personel takip sistemi, çalışanların kimlik doğrulaması ve devamsızlık takibi için parmak izi teknolojisini kullanan bir personel yönetim çözümüdür. Önceden parmak izi tanıması yapılan çalışanların parmak izlerini özel sensörlerle tarayarak önceden kaydedilmiş verilerle eşleştirir ve çalışanların kimliklerini doğrular.

Yüz Tanıma Personel Takip Sistemi

Yüz tanımalı personel takip sistemleri, çalışanların yüz özelliklerini kullanarak kimlik doğrulama yaparak giriş ve çıkış saatlerini, çalışma sürelerini ve devamsızlık bilgilerini takip etmek için kullanılan bir teknoloji sistemidir. Personellerin yüzünü bir kamera ile tarayarak önceden kaydedilmiş verilerle eşleştirir ve çalışanların kimliklerini doğrular. Çalışanlar, işe giriş ve çıkış yaparken yüzlerini yüz tanıma cihazına doğrulturlar. Yüz tanıma algoritması ile çalışanın kimliğini doğrular ve giriş/çıkış zamanlarını kayıt altına alır.


Personel Takip ile Performans Yönetimi

Personel takip ve performans yönetimi birbirleriyle yakından ilişkilidir. İşletmeler, personel takip sistemlerini performans yönetimi süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için kullanabilirler. Arasındaki ilişkiyi daha detaylı bir şekilde açıklayan bazı noktalar:

Veri Toplama ve İzleme:

Personel takip sistemleri, personelin çalışma saatleri, varış-ayrılış zamanları, proje bazında harcamaları ve diğer ilgili verileri toplayabilir ve izleyebilir. Bu veriler, performans değerlendirmeleri için objektif ve gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Performans yönetimi sürecinde kullanılan hedeflerin izlenmesi ve ilerlemenin değerlendirilmesi için önemli bir kaynak oluşturur.

Performans Değerlendirmeleri:

Personel takip yazılımları, performans değerlendirme sürecine katkıda bulunur. Toplanan veriler, çalışanların performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Performans hedeflerine ulaşma, projelerdeki başarı, zaman yönetimi gibi kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulabilir. Bu değerlendirmeler, çalışanların güçlü yönlerini tanımlamak, gelişim alanlarını belirlemek ve geri bildirim sağlamak için kullanılır.

Geri Bildirim ve İyileştirme:

Personel takibi, performans yönetimi sürecinde geri bildirim mekanizmasını destekler. Performans değerlendirmeleri ve veriler, yöneticilerin çalışanlarla etkileşimlerinde kullanabileceği geri bildirimler sunar. Bu geri bildirimler, çalışanların güçlü yönlerini vurgulamak, gelişim alanlarını belirlemek ve performanslarını iyileştirmek için yönlendirme yapmak için kullanılır.

Ödüllendirme ve İşletme Hedefleriyle Bağlantı:

Personel takip, performans yönetimi sürecinde ödüllendirme ve motivasyon mekanizmalarını sağlar. Performans değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan çalışanlar, ödüllendirme programlarına dahil edilebilir veya performanslarına bağlı olarak teşvik edilebilir. Bu şekilde, çalışanlar işletme hedeflerine ulaşmaya teşvik edilir ve performanslarını artırmaya yönlendirilir.

İşletme Stratejileri ve Gelişim Planları

Personel takibi, işletme stratejileri ve gelişim planlarıyla bağlantılı olarak performans yönetimi sürecini destekler. Toplanan veriler ve performans değerlendirmeleri, işletme stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak çalışanların yeteneklerini, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirlemek için kullanılabilir.

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.