SGK Çıkış Kodu 25

PDKS Bilgi Bankası


SGK çıkış kodu 25 nedir?

İşten çıkarmalarda SGK bilgi ekranına eklenen işten çıkış 25 kodu : İşveren tarafından personelin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile iş sözleşmesinin fesih: İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işçi tarafından feshediliyorsa (4857/24/II), bu kod seçilecektir. Bu durumda da işçi işsizlik maaşı alabilecektir.


SGK 25 Çıkış Kodu tazminat ve işsizlik maaşı alabilir mi?

İşten çıkarılmada 25 kodu girilmişse kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alınır. Ancak ihbar tazminatı alınamaz. Bu süreçlerde yaşanan uyuşmazlık ve anlaşmalarda arabulucu olarak avukatlar işveren ve işçi için yasal haklar konusunda bilgi vereceklerdir.


SGK 25 Çıkış kodu yasal mı?

SGK 25 çıkış kodu yasaldır. İş Kanunu'nun sözleşmenin feshinde usul "4857 sayılı” Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”
Yazılım ÇözümleriReferanslar

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.