SGK Kodları

İşten Çıkış Kodları | Bilgi Bankası

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK çıkış kodları, çalışanların işten ayrılma nedenlerini belirlemek ve bu nedenlere göre sigorta işlemlerini düzenlemek amacıyla kullanılan bir kodlama sistemidir. İşçilerin işten ayrılma nedenlerini ve çalışma sürelerini belirtmek için kullanılır. Her işçinin SGK sisteminde bir işçi sicili bulunur ve bu sicilde işçinin çalışma geçmişi ve işten çıkış bilgileri yer alır. İşverenlerin ve SGK'nın işten çıkış nedenlerini takip etmesine ve istatistiksel verilerin oluşturulmasına yardımcı olur.

İşverenin İnsan Kaynakları Departmanı, işçilerin işten ayrılırken hangi nedenle ayrıldığını SGK'ya bildirirken ilgili çıkış kodunu kullanırlar. İşçinin kendi isteğiyle mi ayrıldığı, emekli mi olduğu yada iş sözleşmesinin sona mı erdiği gibi farklı nedenlerle ifade edebilir.

SGK İşten Ayrılış Kodları: işçinin işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını etkileyebilir. Bu nedenle, işçilerin işten ayrılırken çıkış kodunun doğru bir şekilde bildirilmesi önemlidir.

SGK İşten Ayrılış Kodları ve Açıklamaları

Çıkış Kodu Açıklaması
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi (Detaylar için tıklayın)
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler (Detaylar için tıklayın)
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih (Detaylar için tıklayın)
26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.)
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

İşveren Sorumluluğu

İşverenler, işçilerin işten çıkış nedenlerine uygun olarak doğru çıkış kodunu belirleme ve SGK'ya bildirme sorumluluğuna sahiptir.


Bilgilendirme

Önemli Not: Burada yer alan bilgiler "bilgilendirme" amacı taşımakla beraber SGK'nın resmi websitesinden işten çıkış kodlarına bakarak işlem sağlamanız veya işciyseniz yasal haklarınızı öğrenmeniz süreciniz açısından daha sağlıklı olacaktır.


Diğer Blog Yazılarımızı Okudunuz Mu?

Yazılım ÇözümleriReferanslar

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.