Çıkış Kodu 25

PDKS Bilgi Bankası | Sgk Çıkış Kodları


SGK Çıkış Kodu 25 Nedir?

İşten çıkarmalarda bilgi ekranına eklenen SGK işten çıkış kodu 25 yada 25.Madde İş Çıkışı kodu : İşveren tarafından personelin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile iş sözleşmesinin fesih: İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işçi tarafından feshediliyorsa (4857/24/II), bu kod seçilecektir. Bu durumda da işçi işsizlik maaşı alabilecektir. 25. madde işten çıkarma ile işten ayrılan işci başka hangi haklara sahip olabilirler gelin inceleyelim;


SGK çıkış kodu nedir?


SGK 25 Çıkış Kodu tazminat ve işsizlik maaşı alabilir mi?

İşten çıkarılmada 25 kodu girilmişse kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alınır. Ancak ihbar tazminatı alınamaz. Bu süreçlerde yaşanan uyuşmazlık ve anlaşmalarda arabulucu olarak avukatlar işveren ve işçi için yasal haklar konusunda bilgi vereceklerdir. Buradaki bilgiler kesin olmamakla beraber 4857 numaralı iş kanuna'na bakmanızı ve avukata danışmanızı önermekteyiz.


SGK 25 Çıkış kodu yasal mı?

SGK 25 çıkış kodu yasaldır. 25 kodu ile işten çıkarmada iş Kanunu'nun sözleşmenin feshinde usul "4857 sayılı” Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”


Diğer sgk çıkış kodlarını görmek için tıklayınız.Yazılım ÇözümleriReferanslar

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.