Sosyal Sorumluluk

Meyer Grup olarak insanın ve dünyanın korunması gerektiğine inanıyoruz.


İnsan

Varlıkların birikerek değil, paylaşarak çoğaldığına inanıyor ve Dünyanın her köşesindeki insanlardan sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Bu amaçla gerek insan ve insanın eğitimi ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek vermekteyiz.

Şirket içerisinde de yazılım ve donanım olarak kullandığımız teknolojileri eğitim dönemindeki öğrencilere açarak staj dönemleri içinde yüksek teknoloji ile tanışıp bilgi sahibi olmalarına ve gelecekteki iş yaşamında yüksek performans göstermeleri için elimizden geleni yaparak insana dayalı eğitim sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.


Dünya

Her LCD monitörün standby da tükettiği enerjinin küresel ısınmaya etkisi olduğunun, yazıcıdan alacağımız gereksiz her tek sayfa kağıdın iklim değişikliklerini yol açacağının bilincindeyiz.

Grupça mümkün olduğunca bu küreyi ve üzerinde yaşayanları korumak için yapabileceklerimizi öğreniyor ve uyguluyoruz.

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.