Yüz Tanıma

Biometrik Yüz Tanıma Sistemi

Yüz Tanıma Nasıl Çalışır?

Yüz tanıma sistemleri diğer biometrik sistemlere benzer bir çalışma biçimine sahiptir. Tanımlama sürecinde yüzün referans alan noktalarının eşleşmesi sonucunda tanıma süreci gerçekleşir. Tıpkı parmak izi yapısında olduğu gibi yüzde de her insana özel olan ve benzersiz bir yapı söz konusudur. Basit bir açıklama ile, gözlerin birbirine mesafesi, burunun gözlere olan mesafesi veya herhangi bir organın yüz içindeki oranı gibi referans noktalar alınarak tanımlama sürecinde hesaplamaya katılmaktadır.

Halen günümüzde kullanılmakta olan insan kaynaklı eski teknolojiler suç oluşumunun engellenmesinde ve suçluların tespitinde yetersiz kalmaktadır. Güvenlik alanında üstün bir teknoloji olan yüz tanıma sistemleri önem teşkil eden giriş çıkış bölgelerinde ya da aranan kişilerin bulunmasında sistemin kurulduğu bölgede insana bağlı değil sisteme bağlı bir yapı getirerek güvenliği üst seviyeye çıkarır. Yüz tanıma sistemleri yakın zamanda diğer biometrik çözümlerin yerini alarak personel takip, giriş çıkış kontrol gibi çeşitli veri toplama projelerinde de kullanılacaktır.

Yüz Tanıma,gözetleyici çözümler sağlamaktadır. Biometrik kimlik denetleme, görüntülü inceleme, erişim denetleme ve diğer uygulamalar için gereken yüz tanıma ve kaydedici özelliğe sahiptir. Dijital video kaydedici ve yüz tanıma yazılımı ünitelerini birleştirerek görüntünün içinden yerini belirler ve kimliği doğrularak sonuca ulaşır. Kaydedilmiş ve saklanmış olan yüz modellerini kolay kullanılabilen bir veritabanı içerisinden PC monitöründe görüntülenebilir. Üstelik farklı açılı yüz kayıtlarını görüntüleyerek tanımaktadır. Görsel bilgide güvenilir, verimli ve hızlı sonuçlar alınır.

Yüz Tanıma Sistemi, havaalanları, kamu binaları, gümrük noktaları, polis kontrolleri, bankalar, gazinolar ve gece klüpleri gibi suç oranlarını yüksek ve suçluları yoğun olduğu alanlarda özellikle suç oluşumuna engel olmakta ve aranan suçluların tespitinde de mükemmel sonuçlar vermektedir.

İkiz Kardeşler veya Yüz değişikliklerinde Tanımlama

Yazı başında belirtildiği üzere her insanın tıpkı parmak izi gibi yüzünde de kişiye özel bir yapı söz konusudur. Ve bu ikiz kardeşlerde bile farklıdır. İnsan gözüyle fark edilmese bile bilgisayar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığı ile yüzdeki farkılıklar bilgisayar ortamında ikiz olunsa bile fark edilebilmektedir. Burada ortamdaki ışık oranı, yüz tanıma sisteminin hassasiyet oranı gibi faktörler bu tanıma sürecine etki eden faktörlerdir.

Sakal bırakma, sakallı halin traş edilmesi, şapka ve başın kapatılması yüz oranının büyük oranda kaybolmadığı durumlarda tanıma sürecini etkilemez. Ancak yüzün büyük bir oranı kapatılmışsa o zaman tanıma sürecinde gerekli olan referans nokta sayısına ulaşılamadığı için tanıma süreci gerçekleşmez. Bu durumda tanıma süreci için gerekli kriterlerin sağlanamadığına dair uyarı verir ve geçişe izin vermez. Bu sayede güvenlik zaafiyetlerine izin verilmez.

Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.