KVKK

Kvkk Uyumlu Yüz Tanıma - Parmak İzi Tanıma KVKK

KVKK Uyumlu PDKS Cihazları


6698 Kişisel Verileri Koruma Kanuna (KVKK) UYUMLU Parmak izi Tanıma ve Yüz tanıma cihazlarımızın “TEMPLATE ON CARD” özellikleri :

İlgili cihazlarımız çalışma prensibine ilişkin, Biyometrik verilerinin dahili herhangi bir hafızada saklanmadığı, aynı zamanda harici kaynaklara iletilmediği, Biyometrik verinin kullanıcıdan alındığı anlarda işleyiş kontrol edilerek, ilgili verinin kanuna uygun şekilde işlendiği, kullanıcıya ait ve kullanıcının kendisinde bulunacak olan kullanıcı kartının oluşturulmasında sonra silindiği ve erişilemez hale getirildiği şekli ile çalışmaktadır.

1 ) Meyer - Suprema Cihazlarımızda işleyişin herhangi bir aşamasında biyometrik verinin cihaz üzerindeki kalıcı hafızalara (Flash) kaydedilmemekte ve sadece geçici hafızaya işlendikten sonra silinmektedir.

2 ) Meyer - Suprema Cihazlarımızda Sistemin işleyişi sırasında kullanıcının işlemi iptal etmesi veya istemsiz (güç kesintisi, eylemsizlik, zaman aşımı vb) olarak sonlandırılması sonrasında da ilgili geçici hafızanın temizlenmekte ve veri hiçbir şekilde cihaz üzerinde durmamaktadır.

3 ) Meyer - Suprema Parmak izi ve yüz tanıma cihazlarımızda sistemin geri kalanından bağımsız olarak herhangi bir kişisel veri kesinlikle cihaz üzerinde kalmamakta ve bu sebeple de ilgili durumun KVKK’nın 7.maddesine uygun olarak verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı, kişisel verilerin silinerek kişisel veri güvenliği sağlanmaktadır.

4 ) Meyer - Suprema cihazlarımızda verinin aktarılmasına yönelik süreçler incelendiğinde, kişisel verinin bir medya üzerinden dış kaynaklar ile paylaşılmadığı görülmektedir.

5 ) Meyer - Suprema Cihazlarımızda kaynak kodu içerisinde kanunun 8.maddesini ihlal edecek şekilde kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılmasına yönelik bir kod akışı kesinlikle bulunmamaktadır.

6 ) Meyer - Suprema cihazlarımızda dış kaynaklara veri iletişimi kesinlikle olmadığından KVKK'nın 9.maddesinde yer alan kişisel verilerin, ilgili kişinin rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmaz hükmü yerine getirilmektedir.

7 ) Meyer - Suprema cihazlarımızda ürünlerimizde veri güvenliğini arttırmaya yönelik kullandığı şifreli haberleşmenin işleyiş ve yönetimine ilişkin, ISO 14443 Standardındaki radyo frekans kimlik doğrulama haberleşmesinde kullanılan Cyrpto 1 anahtarının, hem de kişisel verilerin şifrelenmesinde kullanılan AES128 anahtarının yönetimini veri sorumlusuna bırakılmaktadır.

8 ) Meyer - Suprema cihazlarımızda ISO 14443 standardına göre haberleşmenin kurulması için zaruri olan anahtar adedi sayısı 1 iken Meyer - Suprema marka ürünlerde ilgili cihazların 10 farklı anahtar setine izin verilmektedir.

9 ) Meyer Suprema marka cihazlarda Biyometrik verinin toplanması, kullanılması, saklanması ve silinmesi faaliyetlerinin Yukarıda anlatılan şekilde gerçekleştiği tarafımızca taahhüt edilip, aynı zamanda Türkiye’nin Önde gelen Üniversiterinden alınmış olan teknik yeterlilik raporumuzda müşterilerimizin dikkatine sunulmaktadır.


Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.