İnsan Kaynakları

PDKS Bilgi Bankası

İnsan Kaynakları Departmanı Nedir?

İnsan kaynakları departmanı işletmelerin çalışanlarının işe alımı, yönetimini, eğitimini, performansını ve diğer iş ilişkilerini yöneten departmandır.

İK Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları (İK), işletmenin insan kaynakları stratejisini belirler. Bu stratejiye uygun olarak en uygun çalışanların işe alımından, eğitimine ve performans değerlendirmesine kadar birçok farklı alanda faaliyet gösterir.

Görev ve Yetkileri Nelerdir?

  • Çalışanların işe alımı, görev tanımı, eğitimi ve performans değerlendirmesi gibi süreçlerin yönetimi
  • İşletmenin işe alım, eğitim, ücret ve çalışma koşulları gibi konularda politikalarının belirlenmesi ve uygulanması
  • Çalışanların motivasyonunu artırmak ve işletme kültürünü geliştirmek için planlamaların yapılması ve uygulanması
  • İşletmenin çalışanlarına sağladığı avantajların (ödül ve tatil, sağlık sigortası vb.) çalışanlara en iyi şekilde ifade edilmesi ve sürecin yönetimi
  • İşletmenin işe alım, performans değerlendirme, tatil ve izin gibi süreçlerini PDKS programı üzerinden mevzuatın uygun şekilde uygulanması ve takibi
  • Çalışanlar arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlamak ve çalışanların işletme kültürüne uyum sağlamasını desteklemek için çalışmalar yapmak.

İnsan kaynakları ve PDKS programı arasında ilişki nedir?

PDKS programı, insan kaynakları departmanı tarafından kullanılan bir yönetim araçıdır. İşletmede çalışanların işe giriş çıkışından başlayarak, performans, denetleme, vardiya, maaş ve izin gibi büyün yönetimsel ihtiyaçların tamamını karşılayan programdır.

Personel Devam Kontrol Sistemi Programı, işletmenin insan kaynakları departmanı tarafından satın alınır ve yönetilir ve işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. PDKS yazılımı, ik departmanı tarafından yönetilen çalışma faaliyetlerinin düzenlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur ve ik departmanına daha kolay bir şekilde insan kaynakları verilerine erişim sağlar.


Pdks Programı ve diğer yazılımlarımızı incelemek isterseniz;Referanslar

Diğer Blog Yazılarımızı Okudunuz Mu?
Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.